För snabb och exakt spetskompetens

Rekrytering

Vi hjälper dig med att finna din nästa medarbetare så att du kan fokusera på det som gör er unika!

Många ställer sig frågan varför man skall ta in en extern rekryterare när det är dags att växa, göra en omorganisation eller det är dags för generationsskifte i verksamheten? Anledningen är faktiskt ganska enkel. 

Du som verksamhetsansvarig har stor kunskap om er bransch, om just er verksamhet och om vilka utmaningar och mål ni har framför er. Men kanske har man inte suttit i så många rekryteringsprocesser? Kanske är det till och med så att de personer som arbetar hos dig idag har tillkommit på andra sätt än just rekryteringsprocesser?

Vid flera tillfällen har vi mött företagsledare som beslutat att rekrytera själva med en tanke på att det troligen inte tar så mycket tid

Det är här det går snett… Att tydliggöra sin kravprofil, skriva annonsen, screena ansökningar ha telefon- och personintervju, boka upp möten och svara alla inkomna sökanden tar sin tid och kräver sitt fokus. Är du inte van är det också lätt att du hamnar i ett tryggt igenkännande och anställer den person som är mest lik dig själv. Bara för att det känns tryggt, inte för att det kompletterar gruppen.  Flera företag vi mött har inte heller något rekryteringsverktyg som de använder sig av och ansökningarna hänvisas direkt till en personlig mailkorg. Detta strider mot GDPR och samtidigt Enligt diskrimineringslagen bör man spara ansökningar och processdokumentation i två år i händelse av tvist. Detta är en del av tjänsten som vi erbjuder så ni slipper tänka på det.

Genom att använda dig av en extern rekryterare får du ett till öga på en individ som matchar kravprofilen och som kompletterar den grupp vakansen tillhör. Du riskerar inte heller att tappa tid på det som du gör väldigt bra dvs leder företaget och får in affärer.  På så sätt kan ni bibehålla fokus på intäkter och verksamhet medan processen flyter på utan att ta er tid.

Kontakta oss för att veta mer hur just HR-Byrån i Mälardalen AB kan hjälpa er och vilka områden som vi hanterar idag

Search/headhunting

Är du ute efter en viss person, vill rekrytera till ett område med stor kompetensbrist eller kanske har ni en nyckelposition som valt att gå vidare och ni vill finna efterträdaren innan förändringen offentliggörs? Det kan även vara så att ni försökt rekrytera via annons men inte funnit rätt profil i de ansökningar som inkommit. Då kan vi hjälpa dig genom search och headhunting.

Vi hjälper då till genom att först sätta oss in i er organisation, analyserar behov och genom strategisk bedömning och urval så matchar vi era behov med kompetens.

Vad våra kunder säger

Vi är mycket nöjda med samarbetet med HRBAB. Kommunikationen var professionell och snabb där vi redan efter någon vecka funnit rätt kandidat.

Andreas

Plåthuset

Jag har använt mig av HR-byrån när det var dags att rekrytera personal med specialistkompetens. Vi hade ett väldigt bra samarbete och jag kan verkligen rekommendera dem till andra företag. Bra kommunikation, bra driv och proffsigt bemötande vill jag sammanfatta HR-byråns jobb med.

Fredrik Laurin

VD , Entrade

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi jobbar med rekrytering

Våra samarbetspartners