Redo för 2021?

Planera inför kompetensförsörjningen 2021!

Kom ihåg att det är med god planering som goda resultat kan visas! Att tydliggöra vart man är och vart man ska är det första steget för att kompetensförsörja sin verksamhet. Man kanske kan vidareutveckla och utbilda eller så kompletterar man med ytterligare medarbetare för att kunna ta nästa steg mot det mål man har satt upp.

För att börja och ta steget så kan det vara bra att ställa sig ett par frågor:

  1. Vart är vi och vart är vi på väg?
  2. Kommer vi behöva arbeta om vår målbild och strategiska nyckeltal utifrån hur beteendemönster har förändtars senaste tiden?
  3. Vilket team har jag idag och vilka kompetenser och egenskaper finns?
  4. Vilka kompetenser och egenskaper saknar vi idag?
  5. Finns möjlighet till vidareutveckling av befintligt team eller behöver vi komplettera?

Att rekrytera och utöka sin grupp handlar inte bara om vart ni är idag utan också en möjlighet till utökad verksamhet.

Vi på HR-Byrån i Mälardalen AB kan hjälpa er både med att tydliggöra er befintliga ståndpunkt men också att sätta upp mål och delmål. Oavsett om ni kommer att utöka ert team eller utveckla redan det befintliga

feb 01, 2021

Våra samarbetspartners