Aktuellt

Nyheter & Kunskap

HR-Byrån & Diem inleder samarbete!

HR-Byrån i Mälardalen AB och Diem Ekonomibyrå AB inleder samarbete! I och med att framför allt lön och HR är så närbesläktat kommer vi genom samarbete med Diem att kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud till våra kunder.

Läs mer

Din största resurs!

Personal. Medarbetare. Anställda. Utmanare. Problemlösare. Problem. Möjlighet.

Hur Du namnger din största resurs lägger grunden för all kommunikation. Både hur den framställs verbalt men också hur den framställs i Din egen tanke.

Oavsett är det människan, personen och individen som tillsammans med dig och övriga i ditt team som skall skapa magi, resultat och positiv förflyttning. Om du inte ser personen kommer du heller inte se möjligheten.

En person är ingen maskin utan en människa full med känslor, hormoner och engagemang. Därför är det av full vikt att du som ledare säkerställer att alla delar kommer till sin plats. Genom att ge flexibilitet krävs av dig som ledare att ge stöd. Genom att ge krav krävs det av dig som ledare att ge tydlighet.

Våga be om hjälp om du upplever det svårt.

För med handen hjärtat, visst kommer andra till dig för hjälp när det gäller dina styrkor?

Läs mer

Nu släpper vi HR-paketet!

Ingen kan hinna med allt, även om många försöker… Årsplanering, medarbetarsamtal, målsättning, lönesamtal, on- och offboardingsprocesser. Tänk dig att du löpande månadsvis skulle kunna få stöd, vägledning, mallar och uppföljning kring allt HR-arbete i just din organisation?

Läs mer

2022 här kommer vi!

10 dagar in på det nya året och så här långt kan man väl ändå säga att 2022 levererar? Nysnö på backen, fina skidspår och framförallt en färdig budget och strategiplan att arbeta med under året! Vi är med andra ord redo, är du?

Läs mer

Redo för 2021?

Planera inför kompetensförsörjningen 2021!

Kom ihåg att det är med god planering som goda resultat kan visas! Att tydliggöra vart man är och vart man ska är det första steget för att kompetensförsörja sin verksamhet. Man kanske kan vidareutveckla och utbilda eller så kompletterar man med ytterligare medarbetare för att kunna ta nästa steg mot det mål man har satt upp.

För att börja och ta steget så kan det vara bra att ställa sig ett par frågor:

  1. Vart är vi och vart är vi på väg?
  2. Kommer vi behöva arbeta om vår målbild och strategiska nyckeltal utifrån hur beteendemönster har förändtars senaste tiden?
  3. Vilket team har jag idag och vilka kompetenser och egenskaper finns?
  4. Vilka kompetenser och egenskaper saknar vi idag?
  5. Finns möjlighet till vidareutveckling av befintligt team eller behöver vi komplettera?

Att rekrytera och utöka sin grupp handlar inte bara om vart ni är idag utan också en möjlighet till utökad verksamhet.

Vi på HR-Byrån i Mälardalen AB kan hjälpa er både med att tydliggöra er befintliga ståndpunkt men också att sätta upp mål och delmål. Oavsett om ni kommer att utöka ert team eller utveckla redan det befintliga

Läs mer

Våra samarbetspartners